http://www.emons.cz/kontaktu/liberec.html„>mezinárodní přeprava musí vždy zahrnovat veškeré dostupné dopravní prostředky, kterými své zakázky plní. I Vy musíte znát základní informace o jednotlivých typech odesílání a doručování zásilek. Jedná-li se o doručování letecké, pak víte, že jde o dražší záležitost, zato rychlejší. Jedná-li se o námořní, je podstatně levnější, ale zato pomalejší. Pokud ale společnost, která se doručováním zásilek zabývá, dokáže zkombinovat jednotlivé dopravní prostředky, včetně přistavení kontejnerů na uskladnění, pak věřte, že kvalita doručení je na nejvyšším stupni.

Může za to logistika

Sada činností, která slouží ke kvalitnímu dodávání a přemísťování zásilek, je nazývána logistikou. Pokud ta je kvalitně a do nejmenších detailů promyšleně uvedená do praxe, pak i služby na ní založené, jsou kvalitní a dokonalé. Ta může za to, že některé společnosti krachují, ale některé jen kvetou. Jsou základem společností, které kladou důraz na to, aby zásilka jakéhokoliv objemu byla včas a bez poškození dodána tam, kam si adresát určil.